top of page

Machu Picchu

Summer Journey

מסע התעלות למאצ'ו פיצ'ו

מסע ההזכרות אל המצ׳ו פיצו אגם טיטקאקא פרו 17-30/6/20

הקריאה הגיעה- באחד הלילות בשסטה,
ואני משוטטת במחשב ומגיעה אל מחוזות פרו , ואל  אל המאצ׳ו פיצו , אל אגם טיטקאקא, והמאסטרים לוחשים - ואדמה אומר- זהו הזמן לצאת אל פורטל האור במקום - לפתוח להאיר להיכנס אל עיר האור במעמקי המאצ׳ו פיצו .

מסע ההזכרות , מסע אל אדמת בני האינקה - בני למוריה.
מסע אל העיר הנסתרת -המאצ׳ו פיצו , אשר בלילה אחד בני העיר נעלמו וירדו אל מעמקי פנים הפלנטה.
מסע אל אגם טיטקאקא , אשר שם יושבות, לב אחות הורד, המאסטריות האהובות , ליידי נאדה, קייאן יין , אלוהים אסטריאה, פורשייה.
העמק הנעלם העשיר בסודות עתיקים מימי למוריה.

מסע של טקסים שמאניים ואחדות עם הרוח הגדולה, קריאה בעלי קפה .
אחדות עם גאיה ועוד ...

הצטרפו אלינו למסע ייחודי - אחד במינו , אל מחוזות אדמת אמריקה הדרומית , האדמה הנסתרת .

המסע בהדרכת :  איילת סגל - נורית טבנקין- לפרטים והרשמה היכנסו לאירועים 

לשידור מתוך "שיחות במימד החמישי עם הכהן הגדול אדמה" מסע אל מעמקי עיר האור תחת המאצ'ו פיצו'

לחצו כאן https://youtu.be/LPg8FO-NUnI

להורדת טופס ההרשמה ולפרטים נוספים לחץ כאן

.."הסודות מתגלים, האמת מתגלה …

ערי האור הפנים פלנטריות מתעוררות מחדש , רשת אגרתא מפיצה את תדרי האור , אל כל מרכזי הערים הגדולות , והן נפתחות לתקשורת רב מימדית עם בני האור מעל פני הפלנטה. 
ערי האור נוצרו עם שקיעת יבשת למוריה ואחריה אטלנטיס, הן אשר  החזיקו זמן רב ומוגן החוכמה העתיקה של העולם. החובה העיקרית של חלק מערי האור ,  הייתה אמור לשמש את האור ולשמור על הידע העתיק בחיים. כוחות רבים על פני כדור הארץ שניסו להסיר או לבטל את הידע הזה מכדור הארץ.
במסע אל מאצו' פיצ'ו , והן באגם הייחודי טיטיקאקא הנושא את תהודת אחוות הורד ,  נפגש עם אחינו בני למוריה אשר הקימו את העיר הסודית ואת בנות אחוות האור הלבנה,  בשני מרכזים אלו קיימים מרכזי ידע וחכמה, השומרים  על  הסודות הגדולים ביותר שהעולם ידע אי פעם, את כוח הגדול ביותר שאי פעם היה זמינה למין אנושי ! …
היו זמנים כאשר נהגנו לחיות על פי תורה זו, ולחשוב ולפעול על פי דרכים מסוימות של מסתורין.
בגלל המשמרות המסיביות באנרגיה המתרחשת על כוכב הלכת שלנו היום, ערי האור עכשיו הם משחררים תורות העתיקות הללו בפעם הראשונה אי פעם לציבור. זה קורה משום שאנחנו כבני האדם מוכנים כעת.

אנחנו יותר התפתחו מבחינה רוחנית יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושית שלנו.
אילו ימי העידן הזהב השביעי , בהם אנו בעלי היכולת לחבר בין הממדים.
ולחיות את ימי הזוהר מליבנו המקודש, ימי האור והידע ...
הצטרפו אלינו אל מסע אל חוכמת הקדמונים. אל מסע אל אדמת אמריקה הדרומית אשר נושאת את זיכרונות יבשת האם , למוריה. 

בצפייה ובאהבה גדולות , אנו מזמינים אתכם לבוא לכאן ולהיזכר בימים בהם נכחתם על אדמת למוריה בחלק זה של הפלנטה, דלתות ערינו פתוחות בפיניכם  .

מסע איחוד תודעת עבר הווה ועתיד . 

ההזמנה

למסע

high prist ADAMA
bottom of page