top of page
טקס התעלות

טקס התעלות

הנכם מוזמנים לטקס התעלות בשערי ה"אני הנני"...
פתוח לכל חברי הקהילה לכל האחים והאחיות שלנו .

טקס ההתעלות נברא באמצעות כוונה, המאסטר ג'רמיין הקדוש מגיע עם קופסת המאי. האתרי שלו, בלתי נראה לאלה שעדיין לא פיתחו ראייה על חושית , הוא מניח אותה מתחת לכיסא שיועד וקושט למטרה זו.
בממלכה שלנו , זוהי קופסה פיזית הבנויה מטכנולוגיה של הממד החמישי, ומסוגים מסוימים של קריסטלים .
בכל פעם שאתם מדברים מלבכם בעודכם יושבים על הכיסא ומביעים את כוונתכם , אתם בוראים התפוצצות של אור ואהבה,
שהיא נפלאה מאוד למראה.

הנכם מוזמנים לטקס התעלות בשערי ה"אני הנני"...

פתוח לכל חברי הקהילה לכל האחים והאחיות שלנו .


טקס ההתעלות נברא באמצעות כוונה, המאסטר ג'רמיין הקדוש מגיע עם קופסת המאי. האתרי שלו, בלתי נראה לאלה שעדיין לא פיתחו ראייה על חושית , הוא מניח אותה מתחת לכיסא שיועד וקושט למטרה זו.

בממלכה שלנו , זוהי קופסה פיזית הבנויה מטכנולוגיה של הממד החמישי, ומסוגים מסוימים של קריסטלים .

בכל פעם שאתם מדברים מלבכם בעודכם יושבים על הכיסא ומביעים את כוונתכם , אתם בוראים התפוצצות של אור ואהבה,

שהיא נפלאה מאוד למראה.

מגשימים, חיפה, ירושליים
יום רביעי, 22 במרץ 2023
18:00
אחת לחודש , ימי רביעי של השבוע האחרון בחודש
מספר מפגשים
ללא עלות
מחיר לכל הקורס (₪)
ביום רביעי שבכל סוף חודש

במגשימים מנחה את הטקס איילת

בחיפה מנחה אנה

בירושליים מנחה יוליה

course registraition

מורים בקורס

אנה אנטול
אנה אנטול

מנהלת מרפאה, מנחה טקסי התעלות

050-755-9595

איילת סגל
איילת סגל

MA בחינוך, פסיכותרפיסטית הוליסטית,
מתקשרת את הכהן הגדול אדמה

054-202-4635

יוליה לגוס
יוליה לגוס

אמנית, מציירת בתקשור ומנחה טקסי התעלות

054-631-1668

bottom of page